Nasi przodkowie z Europy zajmowali się pszczelarstwem od czasów starożytnych, jednak to najprawdopodobniej Egipcjanie „udomowili” pszczoły. Owady które od tysiącleci zapylają kwiaty i zbierają z nich nektar, którego nadwyżkę w postaci miodu od nich pobieramy, słusznie stały się symbolem pracowitości w naszej kulturze. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że pszczelarz w dawnej Rzeczypospolitej był jedyną osobą zwolnioną z przysięgi w sądzie. Pszczelarze pełnili funkcje rozjemcze w kwestiach spornych we wsi. „Pszczelarz nie może kłamać i oszukiwać, jeśli sprzeniewierzy się tym wartościom to na pewno pszczoły go opuszczą, bądź nie będzie miał żadnej wartości w pasiece”. Już Albert Einstein powiedział, że jeśli pszczoły wyginą, to ludzkości zostaną maksymalnie 3 lata życia. Tak więc pamiętajmy-dbajmy o pszczoły i nasze naturalne środowisko!